HOME

VORMGEVING

SCHILDERIJEN

KORTE PORTRETLES voor € 75,-

 

Onderstaande foto's geven een indruk van een voorbereidende portretles door mij, die vervolgd wordt door de docenten zelf.

Inhoudelijke informatie staat onder de foto's, de kosten rechts.

Voorbereidingsles

In 1,5 uur tijd leer ik de kinderen hoe ze een portret kunnen opzetten, wat daarbij belangrijk is om op te letten. We beginnen met een korte powerpoint-presentatie, waarbij ik vertel over inspiratie, verhoudingen, compositie en kleuren.

Ik neem een heus portret mee en we gaan schetsen, knippen (waarom merk je dan wel) en kleuren leren mengen. Hoe maak je bijvoorbeeld huidskleur?

 

Vervolgles door docenten zelf

Met alle informatie kunnen de kinderen en docenten zelf aan de slag. Leuk is om opa's en oma's uit te nodigen die model kunnen zitten. Trotse kinderen en grootouders! En daarna natuurlijk een echte expositie inrichten.

 

 

 

< Korte portretles

Kosten

Les (1,5 uur)

Benodigdheden:

A3 papier, potloden, scharen,

verf in de kleuren geel, rood, blauw, zwart en wit

kwasten

potjes water en keukenpapier

Informatie op papier:

Ik stuur de docent een dubbelzijdig A4-tje met een heldere samenvatting van mijn les. Dit kan worden gekopieerd voor alle kinderen.

 

€ 75,-

Ra,ra, wie ben ik? >

Titel

Aanbieder

Discipline

Onderwerp

Kerndoelen

 

Competenties

Doelgroep

Locatie

 

Groepsgrootte

Duur

 

Ra, ra, wie ben ik?

Monique Dijksman

Beeldend

Portretschilderen

12, 51, 52, 54, 55, 56

1, 2, 3, 4, 5

Groep 5, 6, 7 en 8

Betreffende basisschool

Klas

6 uur (2 x 3 uur)

Programma kan eventueel worden gestart met bezoek aan Dekema State in Jelsum, waar portretten uit de 17e eeuw zijn te zien.

Ga op zoek naar het mooiste portret.

 

 

 

Kosten 

Lessen (2 x 3 uur)

Materiaal

(schilderpanelen 24 x 30cm) Werkboekje

‘Ra, ra, wie ben ik?’

€ 300,-

€ 1,50 p/kind

 

€ 1,- p/st.

Voorbereidende les (optioneel)

Bezoek aan Dekema State.

Les 1

Informeren, onderzoeken, inspireren, schetsen en evt. opzetten portret.

Les 2

Schilderen van zelfportret, presenteren en evalueren.

 

 

 

Benodigdheden

Door de kinderen zelf meegenomen attributen of foto’s (van huis, landschap, huisdier, toekomstig beroep etc.) te verwerken in het schilderij of na te schilderen.

Verf, kwasten, water, scharen en lijm van de school.

Paneeltjes, spiegels, evt. plastic voor de tafels worden verzorgd door aanbieder,

Verder een behulpzame juf of meester.

RA, RA, WIE BEN IK?

 

Van wie is de rechter profielfoto? Het is een selfie van juf... / meester... Hoe staat juf/meester op de foto? Is het en mooie, grappige, interessante of spontane foto?

 

Vroeger, bijvoorbeeld in de 17e eeuw, konden mensen geen ‘momentopname’ zoals een foto maken, maar lieten rijke mensen zichzelf portretteren door een kunstschilder zoals Wybrand de Geest uit Leeuwarden (linksboven zie je een selfie of zelfportret van hem uit 1629), of door Rembrandt van Rijn, de meest beroemde schilder uit die tijd.

Met zo’n portret wilden mensen laten zien wie ze waren, wat ze konden of hoe belangrijk ze waren.

Een selfie kun je maken wanneer je maar wilt, maar een schilderij is minder vluchtig en gaat heel lang mee.

Er zijn nog vele oude geschilderde portretten te bewonderen in musea zoals het Rijksmuseum, maar ook Dekema State.

 

We gaan in de lessen op onderzoek naar de ‘persoonlijkheden’ die portretten tonen, uit verschillende perioden in de kunstgeschiedenis. Wat voor middelen gebruikten de oude schilders om dingen duidelijk te maken? De compositie, de kleuren of de ‘attributen’ die te zien zijn op een schilderij zeggen soms iets over de geportretteerde.

Dan gaan de kinderen op zoek naar hun eigen persoonlijkheid en hoe ze die kunnen verbeelden in een zelfportret.

Wat is je smaak, wat vind je belangrijk om te laten zien van jezelf. Welk attribuut dat je wilt verwerken in het portret heb je meegenomen? Wat zegt dat over jou?

De kinderen nemen een kijkje in de spiegel, ze maken snelle schetsen van hun idee en de ‘compositie’ op papier en maken op paneel een geschilderde selfie!

Als laatste gaan we samen de portretten bekijken en evalueren. Wat zien jullie bij anderen, welke dingen die jullie hebben geleerd zie je terug? Welk portret vind je mooi of meest raar of meest sprekend of meest bijzonder? Waardoor?

 

De lessen zijn in samenwerking met Dekema State ontwikkeld. Een bezoek aan Dekema State sluit daarom mooi aan.

Monique Dijksman

Oude Oosterstraat 14

8911 LD  Leeuwarden

 

06-21221443

 

info@moniquedijksman.nl

info@deschepperij.nl